Stalhouderij Het Fjordenpaard respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Als Stalhouderij Het Fjordenpaard  zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Stalhouderij Het Fjordenpaard
Overaseweg 158
4836 BC Breda
Tel : 0614575686

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom
Stalhouderij Het Fjordenpaard verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– naam
– e mail adres
– telefoonnummer
– adres
– eventuele andere persoonsgegevens die nodig zijn in verband met de hiervoor omschreven doelen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
– Om onze dienstverlening zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren;
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Minderjarigen
Als je 16 jaar of jonger bent, moet je de toestemming van je ouders of voogd hebben om onze Website te gebruiken.

Bewaartermijn
Stalhouderij Het Fjordenpaard bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Alle gegevens die je bij ons achterlaat, slaan we via een veilige https verbinding op in onze beveiligde database.

Links
Op deze website kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacy bescherming van deze websites. We adviseren je dan ook om altijd de privacyverklaring van de betreffende website te lezen.

Cookies
Stalhouderij Het Fjordenpaard gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Stalhouderij Het Fjordenpaard gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen

Met wie we jouw gegevens delen
We geven je gegevens alleen door aan andere partijen als dat echt nodig is voor onze dienstverlening.
We verkopen jouw gegevens nooit aan derden.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stalhouderij Het Fjordenpaard  bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Rechten omtrent uw gegevens
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens sturen naar bosritbreda@gmail.com. Indien u van oordeel bent dat uw persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt, kunt u naar voornoemd e-mailadres een bezwaar toesturen en/of een verzoek om verdere verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U hebt ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot hebt u het recht om een gegeven toestemming weer in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op.